TRE PRODUKTER. NO CODE.

LOBSTER ÖVERSÄTTER DIGITALISERING TILL PROGRAMVARA. DATAUTBYTE. PROCESSAUTOMATISERING. PIM.

Lobster utvecklar och distribuerar användarvänliga lösningar för dataintegration, processautomatisering och produktinformationshantering (PIM). Din digitala transformation genomförs genom våra tre mjukvaruprodukter Lobster_data, Lobster_pro och Lobster_pim. Dessutom har Lobster utvecklat ett helt nytt koncept som behandlar data och processer inte separat utan som en enhet! EDI & EAI, API, ETL/ELT, IoT, Industrie 4.0 och processautomatisering tillsammans. Genom att använda no-code-teknik avlastas professionella utvecklare och anställda utan programmeringskunskaper får möjlighet att själva skapa applikationer med hjälp av drag & drop, visuellt-grafiskt stöd och mallar.

DATAINTEGRATION

Processautomation

produktinformation

GÖR. ALLT. ENKELT.

DATAINTEGRATION MED LOBSTER_DATA: EAI, EDI, API, BIG DATA, DATA FABRIC, IOT.

Lobster_data är en användarvänlig No-Code-baserad Mjukvara för omfattande dataintegrering. Inom företaget och mellan företag. Middleware eliminerar behovet av många olika verktyg i stora koncerner men även i små- och medelstora företag. Accelerar och hanterar integrationen på ett säkert sätt. Konverterar, manipulerar och transformerar all data. Tack vare no-code är Lobster_data så lätt att använda att alla i företaget snabbt har digitala processer under kontroll:
EDI, EAI, API, Big Data, Data Fabric, IoT och Industrie 4.0.

KOM UT UR BUBBLAN.

PROCESSAUTOMATISERING MED LOBSTER_PRO. ORKESTRERING. ÖVERVAKNING. TRANSPARENS.

Även inom processautomatiseringinnebär integration att data och processer behandlas som en enhet. För om man kopplar ihop de två lyckas båda. Som i vår programvara Lobster_pro, som arbetar med Lobster_data som middleware, vilket gör konsekventa data tillgängliga och möjliggör sömlös processautomatisering. För rent uppställda, transparenta och kontrollerbara affärsprocesser. För att du ska kunna anpassa dina processer är Lobster_pro lätt att konfigurera tack vare no-code och introduktionen av mjukvaran är lika användarvänlig som själva produkten. Dessutom gör Lobster_pro digitaliseringen skalbar, så att företagen kan genomföra integrationen av sina processer i agila stegvisa projekt.BÄTTRE TRÄFF DIREKT.

Hantera produktinformation med LOBSTER_PIM.
CENTRAL DATABAS. ALLA KANALER. FLERSPRÅKIG.

I idealfallet bör produktdata vara samlade och tillgängliga i ett enhetligt format. Men ofta är de inte det. Såvida inte hanteringen av produktinformation i företaget sker via Lobster_pim. Lobsters konfigurationsverktyg ökar noggrannheten och presenterar produktdata på ett tydligt och strukturerat sätt. Det underlättar digitaliseringen av dina PIM-processer, erbjuder en företagsövergripande integrerad databas, möjlighet till överföring till alla kanaler och högeffektiv flerspråkighet för problemfritt inträde på nya marknader.

MISSA INTE NÅGRA NYHETER.

Lobster DATA GmbH

Bräuhausstraße 1
D 82327 Tutzing
T: +46 701472973
F: +49 8158 4529 301
E: [email protected]

Lobster PRO GmbH

Bräuhausstraße 1
D 82327 Tutzing
T: +49 8158 4529 500
F: +49 8158 4529 301
E: [email protected]äuhausstraße 1
D 82327 Tutzing
T: +46 701472973
F: +49 8158 4529 301
E: [email protected]

Lobster PIM GmbH

Südring 11
D-33647 Bielefeld
T: +49 8158 4529 430
F: +49 8158 4529 301
E: [email protected]äuhausstraße 1
D 82327 Tutzing
T: +46 701472973
F: +49 8158 4529 301
E: [email protected]

Kundtjänst Lobster_data

E: [email protected] (08:00 - 17:00)
T: +49 8158 4529 350 (09:00 - 16:00)

Kundtjänst Lobster_pro

E: [email protected] (08:00 - 17:00)
T: +49 8158 4529 555 (09:00 - 16:00)

Kundtjänst Lobster_pim

E: [email protected] (08:00 - 17:00)
T: +49 8158 4529 395 -20 (09:00 - 16:00)

TRE PRODUKTER.
NO CODE.

LOBSTER ÖVERSÄTTER DIGITALISERING TILL PROGRAMVARA. DATAUTBYTE. PROCESSAUTOMATISERING. PIM.

Lobster utvecklar och distribuerar användarvänliga lösningar för dataintegration, processautomatisering och produktinformationshantering (PIM). Din digitala transformation genomförs genom våra tre mjukvaruprodukter Lobster_data, Lobster_pro och Lobster_pim. Dessutom har Lobster utvecklat ett helt nytt koncept som behandlar data och processer inte separat utan som en enhet! EDI & EAI, API, ETL/ELT, IoT, Industrie 4.0 och processautomatisering tillsammans. Genom att använda no-code-teknik avlastas professionella utvecklare och anställda utan programmeringskunskaper får möjlighet att själva skapa applikationer med hjälp av drag & drop, visuellt-grafiskt stöd och mallar.

GÖR. ALLT. ENKELT.

DATAINTEGRATION MED LOBSTER_DATA: EAI, EDI, API, BIG DATA, DATA FABRIC, IOT.

Lobster_data är en användarvänlig No-Code-baserad Mjukvara för omfattande dataintegrering. Inom företaget och mellan företag. Middleware eliminerar behovet av många olika verktyg i stora koncerner men även i små- och medelstora företag. Accelerar och hanterar integrationen på ett säkert sätt. Konverterar, manipulerar och transformerar all data. Tack vare no-code är Lobster_data så lätt att använda att alla i företaget snabbt har digitala processer under kontroll: EDI, EAI, API, Big Data, Data Fabric, IoT och Industri 4.0.

KOM UT UR BUBBLAN.

PROCESSAUTOMATISERING MED LOBSTER_PRO. ORKESTRERING. ÖVERVAKNING. TRANSPARENS.

Även inom processautomatiseringinnebär integration att data och processer behandlas som en enhet. För om man kopplar ihop de två lyckas båda. Som i vår programvara Lobster_pro, som arbetar med Lobster_data som middleware, vilket gör konsekventa data tillgängliga och möjliggör sömlös processautomatisering. För rent uppställda, transparenta och kontrollerbara affärsprocesser. För att du ska kunna anpassa dina processer är Lobster_pro lätt att konfigurera tack vare no-code och introduktionen av mjukvaran är lika användarvänlig som själva produkten. Dessutom gör Lobster_pro digitaliseringen skalbar, så att företagen kan genomföra integrationen av sina processer i agila stegvisa projekt.